top of page

Οσία Μαρία Αιγυπτία

Η μνήμη της Οσίας γιορτάζεται την 1 ην Απριλίου.
 
Απολυτίκιο Οσίας Μαρίας τής Αιγυπτίας

Φωτισθείσα ενθέως Σταυρoύ τη χάριτι, της μετανoίας εδείχθης φωτoφανής λαμπηδών, των παθών τoν σκoτασμόν, λιπoύσα πάνσεμνε· όθεν ως άγγελoς Θεoύ, Zωσιμά τω ιερώ ωράθης εν τη ερήμω, Μαρία oσία Μήτερ μεθ' oυ δυσώπει υπέρ πάντων ημών.

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - KabarnosΜονταζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος.Kείμενα: Lee...

Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

Ή Αγία πόρνη

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καταγόταν από την Αίγυπτο και έζησε τον 6 ον  αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Στα νεανικά της χρόνια  ζούσε μέσα στην ακολασία και παρέσυρε πολλούς ανθρώπους στην ηθική  καταστροφή. 

Όταν  ήταν 12 χρονών ξέφυγε από την προσοχή των γονιών της και πήγε στην  Αλεξάνδρεια, όπου επί 17 χρόνια ζούσε άσωτη ζωή. Μετά, από περιέργεια  πήγε,με πολλούς άλλους προσκυνητές, στα Ιεροσόλυμα, για να παρεβρεθεί  στην ύψωση του Τίμιου Σταυρού. Όταν  θέλησε να μπει στο ναό της Ανάστασης, τη μέρα που υψωνόταν ο Τίμιος  Σταυρός, ένοιωσε 3 έως 4 φορές κάποιαν αόρατη δύναμη μέσα της, που την  εμπόδιζε να μπει, ενώ το πλήθος έμπαινε ανεμπόδιστα. 

Αφού  πληγώθηκε η καρδιά της απ' αυτό, αποφάσισε ν' αλλάξει ζωή και να  εξιλεώσει το Θεό με τη μετάνοια. Έτσι βάζοντας σαν εγγυήτριά της την  Παναγία, υποσχέθηκε ότι εάν αφήσει να μπει κα να δει τον Σταυρό του  Κυρίου, θα ήταν συνετή και φρόνιμη στο μέλλον και δεν θα μόλυνε πια το  σώμα της με πονηρές επιθυμίες και ηδονές. 

Όταν  γύρισε μετά στην εκκλησία, αυτή τη φορά μπόρεσε να μπει χωρίς καμιά  δυσκολία. Τότε προσκύνησε το Τίμιο ξύλο και χωρίς να λησμονήσει την  υπόσχεση που έδωσε, αναχώρησε την ίδια μέρα από τα Ιεροσόλυμα κι' αφού  πέρασε τον Ιορδάνη μπήκε στα ενδότερα μέρη της ερήμου, όπου έζησε επί 47  χρόνια μια ζωή πολύ σκληρή και ασυνήθιστη, χωρίς να δει άνθρωπο, αλλά,  έχοντας μοναδικό της θεατή τον Θεό, προσευχόταν μόνη σ' Αυτόν.

Τόσο δε αγωνίστηκε, ώστε πέρασε την ανθρώπινη φύση και απόκτησε ζωή πάνω στη  γη αγγελική και υπεράνθρωπη. Τόσο δε υψώθηκε δια μέσου της απάθειας,  ώστε περπατούσε πάνω στα νερά του ποταμού, χωρίς να βυθίζεται. Όταν δε  προσευχόταν, σηκωνόταν από τη γη ψηλά και στεκόταν μετέωρη στον αέρα. 

Περί  το τέλος της ζωής της έτυχε να συναντήσει κάποιον ερημίτη, που λεγόταν  Ζωσιμάς, που αφού του διηγήθηκε όλη της τη ζωή, τον παρακάλεσε να της  φέρει τα άχραντα Μυστήρια για να κοινωνήσει. Εκείνος το έκανε την  επομένη χρονιά, την Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά  τον άλλο χρόνο, ξαναγυρνώντας ο Ζωσιμάς την βρήκε νεκρή, ξαπλωμένη στη  γη και κοντά της ένα σημείωμα, που έγραφε: «Αββά Ζωσιμά, Θάψον ώδε το  σώμα της Αθλίας Μαρίας. Απέθανον την αυτήν ημέραν, καθ' ην εκοινώνησα  των αχράντων Μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού».  

 

Ορθόδοξον Ίδρυμα "Απόστολος Βαρνάβας"

 

Ό βίος της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας
Ή σπηλιά της Οσίας Μαρίας στην έρημο του Ιορδάνου
bottom of page